• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز116
دیروز97
این هفته396
این ماه3242
آمار کل54657

آب (آبخوری)

 

آب (آبخوری):

فاصه بین دو دانخوری با دو آبخوری نباید بیشتر از 1.5 متر باشد.
حرارت آب حدود 25 درجه باشد.
شلنگ‌های آب را از انواع شفاف انتخاب کنید که رسوب مواد معدنی یا دارویی در آن قابل رؤیت باشد و به موقع رسوب زدایی گردد.
آب خوری‌ها روزی 3 بار شستشو و آب آن‌ها عوض شود.
بهترین نوع آب خوری‌ها پستانک‌ها (یا نی پل‌ ها) هستند. اگر تهیه آنها مقدور نیست از دانخوری های دیگر استفاده کنید.
تعداد دانخوری و آبخوری باید به اندازه‌ای باشد که تراکم و تجمع بر سر آن‌ها مشاهده نشود و همه جوجه‌ها به طور یکسان به آن‌ها دسترسی داشته باشند. دسترسی یکسان جوجه‌ها به آب و دان به یکنواختی گله کمک می‌کند.
برای جلوگیری از افت کیفیت آب، آبخوریها هر 4ساعت یکبار عوض شوند.

09131393868 خانم کشاورز